Crónicas históricas con Gran Vía

Introducción

Bienvenidos un año más al juego de Gran Vía. Este año nos vamos a centrar en la historia de España. Momentos importantes que han marcado un antes y un después en el devenir de nuestro país.

El juego se realizará entre los días 18-22 de Abril y estará dividido en cuatro partes, una cada día. Para participar en el juego tendréis que inscribiros con anterioridad y, una vez inscritos, recibiréis un correo electrónico donde os daremos la bienvenida. Además, tenemos un reglamento dónde podréis leer las reglas del juego.

Por supuesto, ¡Estáis todos invitados!

No perdáis la oportunidad de conseguir maravillosos premios y, lo más importante, de aprender, jugando con Gran Vía, un poquito más sobre España y su historia.

A continuación os dejamos una pequeña receta para disfrutar del juego y de los Días Españoles al máximo:

  • Medio Kilo de esfuerzo.
  • Dos cucharadas grandes de motivación.
  • Un litro de risas.
  • Una pizca de paciencia.
  • Una cucharadita de tiempo.

Primero, hay que mezclar el medio kilo de esfuerzo hasta hacer una pasta. Después, hay que añadir dos cucharadas grandes de motivación, una pizca de paciencia y un poquito de tiempo. Mezclar todo perfectamente y, finalmente, añadir el litro de risas que nos ayudará a conseguir nuestro almuerzo: DIVERTIRNOS APRENDIENDO Y JUGANDO.

¡MUCHÍSIMA SUERTE!

¡OS ESPERAMOS!

Comenzaremos el 18 de abril de 2017 a las 09:00!

Weź udział w zabawie!

Nagrody

  • Zwycięzca zabawy otrzyma 1 Voucher na kurs języka hiszpańskiego (48h) podczas kursów wakacyjnych w Gran Via lub semestralny kurs języka hiszpańskiego (60h) w roku akademickim 2017/2018.
  • 5 finalistów otrzyma upominki ufundowane przez Ambasadę Hiszpanii.
  • Wszyscy finaliści otrzymają koszulki ufundowane przez firmę Promostars.
  • Każdego dnia zabawy 1 najszybsza osoba z 100{82ac7e71f855e1a0f27180181bd6bc4957bfc87342d5fc87114f3170a7a522a6} prawidłowymi odpowiedziami otrzyma: zaproszenie na warsztaty ceramiki, warsztaty malarskie, fiestę lub cupping.

Regulamin

I. Założenia wstępne:
1. Organizatorem konkursu jest Gran Via szkoła języka hiszpańskiego. Językiem konkursu jest język hiszpański.
2. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby uczące się hiszpańskiego jako języka obcego, z wyłączeniem nativos i lektorów Gran Via, którzy ten konkurs przygotowywali.
3. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy skorzystać z powyższego formularza. Studenci Gran Via mogą równie zapisać się w sekretariacie szkoły.
4. W konkursie można wziąć udział przez cały czas jego trwania, tj. od 18.04.2017 do 22.04.2017 do godz. 09.00.
II. Co musisz wiedzieć:
1. Czas trwania konkursu: od 18.04.2017 do 22.04.2017.
2. Konkurs składa się z 4 części poświęconych historii Hiszpanii. Każda część jest inna i poświęcona odmiennej tematyce, ale nawiązującej do poprzedniej.
3. Każda z czterech części będzie publikowana codziennie w dniach 18 – 21.04.2017 o godz. 09.00 na naszej stronie i na fanpage. To seria pytań, na które przesyłasz odpowiedzi za pomocą udostępnionego formularza. Pamiętaj, aby za każdym razem podawać ten sam adres mailowy, który będzie twoim identyfikatorem.
4. Udzielając odpowiedzi do każdej części zdobywasz punkty. Łącznie możesz uzyskać 22 punkty. Aby wejść do finału i uczestniczyć w losowaniu nagród, musisz uzyskać minimum 50{82ac7e71f855e1a0f27180181bd6bc4957bfc87342d5fc87114f3170a7a522a6} punktów.
5. Do konkursu możesz dołączyć w każdym momencie jego trwania. Jedyna niedogodność, to mniej czasu na znalezienie odpowiedzi na poszczególne pytania i brak możliwości wygrania nagród z każdego dnia. Wciąż jednak będziesz mieć szansę na wygranie nagrody głównej.
III. Ważne terminy:
1. Od wtorku 18.04.2017 do piątku 21.07.2016 o godz. 09.00 publikujemy kolejny wpis z pytaniami.
2. W sobotę 22.04.2017 o 15.30 spotykamy się wszyscy w BTL w celu wyłonienia zwycięzcy głównej nagrody oraz innych upominków.
IV. Jeszcze raz o nagrodach:
1. Każdego dnia 1 pierwsza osoba, która prześle 100{82ac7e71f855e1a0f27180181bd6bc4957bfc87342d5fc87114f3170a7a522a6} prawidłowych odpowiedzi otrzyma 1 pojedyncze zaproszenie do wyboru na warsztaty malarskie, ceramiki, fiestę lub cupping.
2. W sobotę wybierzemy zwycięzcę głównej nagrody. Jeśli dwie osoby lub więcej, otrzymają identyczną najwyższą liczbę punktów, główną nagrodę rozlosujemy spośród tychże osób. Spośród finalistów rozlosujemy również inne nagrody.
3. Nagrody głównej w postaci vouchera nie można przekazać innej osobie, ani też nie można jej zamienić na ekwiwalent pieniężny.
V. Postanowienia końcowe:
1. Regulamin znajduje się do wglądu w sekretariacie Gran Via, to jest w Białymstoku, przy ul. Lipowej 6 oraz na stronie internetowej Konkursu www.granvia.pl
2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu: biuro@granvia.pl
3. Złamanie ustaleń regulaminu konkursu przez uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w konkursie
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Nadesłane na konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
6. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie konkursu, ale tylko w sytuacji, kiedy pojawią się nieprzewidziane przez nas okoliczności.
¡Que te diviertas y mucha suerte!