Egzaminy DELE

Dyplomy z Hiszpańskiego DELE są jedynymi egzaminami oficjalnymi z języka hiszpańskiego o charakterze międzynarodowym, sygnowanymi przez Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu Hiszpanii. W Polsce ich organizatorem jest Instytut Cervantesa.

DELE BIAŁYSTOK

Od 2012 roku do egzaminów DELE możesz podchodzić u nas w Gran Via w Białymstoku.

dele_2024_interior_cervantes_bialystok
logo_dele_rgb-2
 • Są to tytuły oficjalne o charakterze międzynarodowym, potwierdzające poziom znajomości języka obcego.
 • Są uznawane za granicą przez firmy prywatne, izby handlowe oraz publiczne i prywatne systemy edukacji. W Hiszpanii umożliwiają ubieganie się o przyjęcie na studia wyższe, do oficjalnych szkół języków obcych oraz do pracy w administracji publicznej.
 • Są ważne bezterminowo.
 • Są zintegrowane z Europejskim systemem opisu kształcenia językowego i umożliwiają mobilność geograficzną w sferze akademickiej i zawodowej.

Terminy egzaminów DELE w 2024 roku w Polsce

Sesja Poziomy Terminy egzaminów Terminy zapisów
Maj 2024 Escolar: A1, A2/B1 Piątek – 17 maja 2024 do 3 kwietnia 2024
Maj 2024 General: A1, A2, B1, B2, C1, C2 Sobota – 18 maja 2024 do 3 kwietnia 2024
Listopad 2024 Escolar: A1, A2/B1 Piątek – 22 listopada 2024 do 9 października 2024
Listopad 2024 General: A1, A2, B1, B2, C1, C2 Sobota – 23 listopada 2024 do 11 października 2024

Ceny

Poziom Cena Studenci GV
DELE A1 oraz DELE A1 escolar 375 zł 341 zł
DELE A2 538 zł 407 zł
DELE B1 oraz DELE A2/B1 escolar 538 zł 494 zł
DELE B2 615 zł 566 zł
DELE C1 650 zł 598 zł
DELE C2 653 zł 603 zł

Jak się zapisać?

 • Pobierz i uzupełnij formularz zapisu.
 • Dokonaj opłaty za egzamin gotówką w Gran Via lub na konto GRAN VIA i wydrukuj potwierdzenie.
 • Tytuł przelewu: DELE i Twoje nazwisko
 • NR KONTA Gran Via: Millennium: 64116022020000000557402489
 • Skopiuj dokument tożsamości ze zdjęciem i zawierający imię, nazwisko, obywatelstwo, miejsce i datę urodzenia.
 • Złóż wszystkie dokumenty u nas w okresie wymaganym w danej sesji egzaminacyjnej.
 • Jeśli masz wątpliwości, pytaj śmiało: biuro@granvia.pl
Sprawdź wyniki!
swojego egzaminu!

A może kurs egzaminacyjny?

A1

Ten dyplom potwierdza, że uczeń jest w stanie poradzić sobie, używając podstawowego języka, w sytuacjach komunikacyjnych dotyczących podstawowych potrzeb albo bardzo powszednich tematów.

DELE A1 to dyplom cieszący się międzynarodowym uznaniem, przeznaczony dla osób uczących się języka hiszpańskiego od ich pierwszego kontaktu z językiem i oceniający ich poziom znajomości języka od początku ich nauki.

Egzamin DELE A1 składa się z kilku części, zebranych w dwie grupy:

 • Grupa 1 (Sprawności związane z czytaniem i pisaniem):Czytanie ze zrozumieniem (45 minut) oraz pisanie (25 minut).
 • Grupa 2 (Sprawności związane z mówieniem): Słuchanie ze zrozumieniem (20 minut) oraz mówienie (15 minut).

Wymagana jest ocena „apto” (zdany) w każdej z dwóch grup podczas tej samej sesji egzaminu.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać na egzaminie, wynosi 100. Trzeba zdobyć 30 punkty w każdej grupie, aby otrzymać całkowitą końcową ocenę „apto”.

Ocena końcowa to apto -zdany- lub no apto -niezdany.

A1 dla uczniów

Egzamin wstępny dla kandydatów w wieku od 11 do 17 lat.

Egzamin DELE A1 dla uczniów potwierdza kwalifikacje językowe potrzebne do rozumienia i użycia potocznych wyrażeń i prostych zdań w sytuacjach codziennych, konieczne do zaspokojenia podstawowych potrzeb.

DELE A1 to dyplom cieszący się międzynarodowym uznaniem, przeznaczony dla osób uczących się języka hiszpańskiego od ich pierwszego kontaktu z językiem i oceniający ich poziom znajomości języka od początku ich nauki.

Egzamin DELE A1 dla uczniów składa się z 4 części:

 • Czytanie ze zrozumieniem (45 min).
 • Rozumienie ze słuchu (20 min).
 • Wypowiedź i ćwiczenia pisemne (25 min).
 • Wypowiedź ustna (10 min + 10 min na przygotowanie).
A2

Dyplom ten potwierdza, że kandydat jest w stanie rozumieć zdania i codzienne wyrażenia częstego użytku związane z obszarami, które są dla niego szczególnie istotne (podstawowe informacje o sobie samym i swojej rodzinie, zakupach, interesujących miejscach, zajęciach, i tak dalej).

Egzamin DELE A2 składa się z różnych części, zebranych w dwie grupy:

 • Grupa 1: Czytanie ze zrozumieniem (60 minut) oraz pisanie (50 minut).
 • Grupa 2: Słuchanie ze zrozumieniem (35 minut) oraz mówienie (15 minut).

Wymagana jest ocena „apto” (zdany) w każdej z dwóch grup podczas tej samej sesji egzaminu.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać na egzaminie, wynosi 100. Trzeba zdobyć minimum 30 punkty w każdej grupie.

Ocena końcowa to apto -zdany- lub no apto -niezdany.

B1

Jest potwierdzeniem kwalifikacji językowych pozwalających:

– Zrozumieć zasadnicze kwestie w jasnych tekstach standardowego języka, jeżeli dotyczą znanej kandydatowi tematyki, dotyczącej pracy, nauki lub rozrywki.
– Dawać sobie radę w większości sytuacji, które mogą wystąpić w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem.
– Tworzyć proste i zwięzłe teksty na tematy z życia codziennego i dotyczące własnych zainteresowań.
– Opisywać doświadczenia, zdarzenia, pragnienia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Egzamin na poziomie B1 składa się z czterech części:

Grupa 1

 • Czytanie ze zrozumieniem (70 min)
 • Wypowiedź pisemna (60 min)

Grupa 2

 • Rozumienie ze słuchu (40 min)
 • Wypowiedź ustna (15 min + 15 min na przygotowanie)

Ostateczną oceną będzie „zdany” -apto- lub „niezdany” -no apto. Aby uzyskać dyplom należy uzyskać co najmniej 60 punktów ze 100 możliwych, pod warunkiem jednak uzyskania co najmniej 30 punktów na 50 możliwych z każdej grupy.

Ważne: W wypowiedzi pisemnej trzeba ściśle przestrzegać instrukcji podanych w opisie, zwracając uwagę na liczbę wyrazów i formatowanie tekstu.

A2/B1 dla uczniów

Egzamin wstępny dla kandydatów w wieku od 11 do 17 lat.

Po zdaniu egzaminu DELE A2/B1 dla uczniów, kandydaci mogą uzyskać jeden z następujących dyplomów:
Diploma de Español nivel A2

Ten dyplom potwierdza, że kandydat potrafi rozumieć zdania i wyrażenia dotyczące życia codziennego, często używane, związane z najważniejszymi sprawami (podstawowe informacje o sobie i o rodzinie, zakupy, ciekawe miejsca, zajęcia, itp.).
Diploma de Español nivel B1

Ten dyplom potwierdza umiejętności językowe w zakresie:

 • Rozumienia głównych tez prostych tekstów w języku potocznym, jeżeli dotyczą znanych mu tematów, zarówno w pracy jak i w czasie wolnym.
 • Dawania sobie rady w większości sytuacji, jakie mogą mieć miejsce podczas podróży do krajów hiszpańskojęzycznych.
 • Tworzenia prostych i zbornych tekstów na znane sobie lub interesujące tematy.
 • Opisywania doświadczeń, zdarzeń, pragnień i zamierzeń, jak również prostego uzasadniania swoich opinii i przedstawiania planów.

Egzamin DELE A2/B1 dla uczniów składa się z 4 części:

 • Czytanie ze zrozumieniem (50 min).
 • Rozumienie ze słuchu (30 min).
 • Wypowiedź i ćwiczenia pisemne (50 min).
 • Wypowiedź ustna (12 min + 12 min na przygotowanie).
B2

Jest potwierdzeniem kwalifikacji językowych pozwalających:

– Kontaktować się z native speakerami w języku płynnym i naturalnym, tak, że komunikacja jest możliwa bez większego wysiłku z obu stron.
– Redagować przejrzyste i szczegółowe teksty na różne tematy, bronić swojego punktu widzenia w danej kwestii oraz podawać argumenty za i przeciw możliwym opcjom.
– Rozumieć główne idee w złożonych tekstach, na tematy tak konkretne jak i abstrakcyjne, nawet techniczne, o ile dotyczą znanej dziedziny.

Egzamin na poziomie B2 składa się z czterech części:

Grupa 1

 • Czytanie ze zrozumieniem (70 min)
 • Wypowiedź pisemna (80 min)

Grupa 2

 • Rozumienie ze słuchu (40 min)
 • Wypowiedź ustna (20 min + 20 min na przygotowanie)

Ostateczną oceną będzie „zdany” -apto- lub „niezdany” -no apto. Aby uzyskać dyplom należy uzyskać co najmniej 60 punktów ze 100 możliwych, pod warunkiem jednak uzyskania co najmniej 30 punktów na 50 możliwych z każdej Grupy.

Ważne: W wypowiedzi pisemnej trzeba ściśle przestrzegać instrukcji podanych w opisie, zwracając uwagę na liczbę wyrazów i formatowanie tekstu.

C1

Dyplom ten potwierdza wystarczającą kompetencję językową do:

 • Rozumienia dużej gamy obszernych tekstów, o pewnym poziomie wymagań, jak również rozpoznawania w nich ukrytych znaczeń.
 • Umiejętności wypowiadania się w płynny i spontaniczny sposób bez widocznych prób wysiłku w celu znalezienia odpowiedniego zwrotu.
 • Umiejętności elastycznego i efektywnego używania języka w celach społecznych, naukowych i zawodowych.
 • Zdolności tworzenia jasnych, szczegółowych tekstów, o prawidłowej strukturze na tematy o pewnej złożoności, ukazujących prawidłowe użycie mechanizmów organizacji, artykulacji i spójności tekstu.

Egzamin DELE C1 składa się z czterech części, podzielonych na dwie grupy: Grupa 1: Części 1 i 3 oraz Grupa 2: Części 2 i 4

Część 1: Czytanie ze zrozumieniem i użycie języka (90 minut).
Część 2: Słuchanie ze zrozumieniem i użycie języka (50 minut).
Część 3: Sprawności zintegrowane. Słuchanie ze zrozumieniem i pisanie (80 minut).
Część 4: Sprawności zintegrowane. Czytanie ze zrozumieniem i mówienie (20 minut) (i 20 minut na przygotowanie).

Wymagana jest ocena „apto” (zdany) w każdej z grup podczas tej samej sesji egzaminu.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać na egzaminie, wynosi 100. Trzeba zdobyć 30 punkty w każdej grupie, aby otrzymać całkowitą końcową ocenę „apto”.
Ocena końcowa to APTO (ZDANY) lub NO APTO (NIEZDANY).

C2

DELE poziom C2 potwierdza kompetencję językową konieczną do wypowiadania się w każdej sytuacji z całkowitą skutecznością, ze spontaniczną zdolnością dostosowania się do każdego kontekstu, przy zachowaniu wysokiego stopnia precyzji. Użytkownik wykazuje się dobrym opanowaniem odcieni, które nadaje naturalną biegłość jego wszystkim wypowiedziom.

Egzamin DELE C2 składa się z trzech części:

Część 1: Używanie języka, czytanie ze zrozumieniem i słuchanie ze zrozumieniem (90 minut).
Część 2: Sprawności zintegrowane: słuchanie ze zrozumieniem i czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie (150 minut).
Część 3: Sprawności zintegrowane: czytanie ze zrozumieniem oraz mówienie (20 minut) (i 30 minut na przygotowanie).

Wymagana jest ocena „apto” (zdatny) w każdej z grup podczas tej samej sesji egzaminu.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać na egzaminie, wynosi 100. Trzeba zdobyć 20 punktów w każdej z tych trzech grup.

Ocena końcowa to APTO (ZDANY) lub NO APTO (NIEZDANY).