Visitamos lugares favoritos con Gran Vía

Introducción

¡Hola, Chic@s!

Somos LAURA, NATALIA y WERONIKA.

Este año, durante los Días Españoles, queremos enseñarte algunos de nuestros lugares favoritos.

¿Te vienes?
Durante el viaje, vas a visitar lugares muy bonitos, pero, sobre todo, vas a aprender mucho sobre cultura e identidad de la mano de unas expertas. Además, participando, puedes ganar numerosos premios y, al final del viaje, elegiremos al ¡‘VIAJERO/A DE LA SEMANA’! Elegiremos a los 3 viajeros que despierten al 100{82ac7e71f855e1a0f27180181bd6bc4957bfc87342d5fc87114f3170a7a522a6} su espíritu aventurero y nos muestren su vena creativa.

¿ESTÁS LISTO/ LISTA PARA LA AVENTURA?
¿Quieres viajar con nosotras? / Vols viatjar amb nosaltres? / ¿Quies viaxar con nós? / ¿Queres viaxar canda nós? / Willst du reisen mit uns?/ Do you wanna come? / Jedziesz z nami?

Comenzaremos el 16 de abril de 2018 a las 09:00!

Nagrody

  • Zwycięzca zabawy otrzyma 1 Voucher na semestralny kurs języka hiszpańskiego (60h) w roku akademickim 2018/2019.
  • 3 finalistów otrzyma upominki ufundowane przez sponsorów.
  • Każdego dnia zabawy najszybsza osoba otrzyma prezent ufundowany przez xufas.com.
  • Każdego dni zabawy druga najszybsza osoba otrzyma zaproszenie na jedno z dostępnych płatnych wydarzeń.

Regulamin

I. Założenia wstępne:
1. Organizatorem konkursu jest Gran Via szkoła języka hiszpańskiego. Językiem konkursu jest język hiszpański.
2. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby uczące się hiszpańskiego jako języka obcego, z wyłączeniem nativos i lektorów Gran Via, którzy ten konkurs przygotowywali.
3. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy skorzystać z powyższego formularza. Studenci Gran Via mogą równie zapisać się w sekretariacie szkoły.
4. W konkursie można wziąć udział przez cały czas jego trwania, tj. od 16.04.2018 do 20.04.2018 do godz. 23.59.
II. Co musisz wiedzieć:
1. Czas trwania konkursu: od 16.04.2018 do 20.04.2018.
2. Konkurs składa się z 3 miejsc odwiedzonych w Hiszpanii w ciągu 5 dni.
3. Każdy dzień wyjazdu będzie publikowany codziennie w dniach 16 – 20.04.2018 o godz. 09.00 na naszej stronie i na fanpage. To seria pytań, na które przesyłasz odpowiedzi za pomocą udostępnionego formularza. Pamiętaj, aby za każdym razem podawać ten sam adres mailowy, który będzie twoim identyfikatorem.
4. Udzielając odpowiedzi do każdej części zdobywasz punkty. Każda poprawna odpowiedź oznacza 1 punkt. W przypadku pytań opisowych liczy się kreatywność. Maksymalnie za jedną odpowiedź możesz otrzymać 3 punkty. Aby wejść do finału i uczestniczyć w losowaniu nagród, musisz uzyskać minimum 50{82ac7e71f855e1a0f27180181bd6bc4957bfc87342d5fc87114f3170a7a522a6} punktów.
5. Do konkursu możesz dołączyć w każdym momencie jego trwania. Jedyna niedogodność, to mniej czasu na znalezienie odpowiedzi na poszczególne pytania i brak możliwości wygrania nagród z każdego dnia. Wciąż jednak będziesz mieć szansę na wygranie nagrody głównej.
III. Ważne terminy:
1. Od poniedziałku 16.04.2018 do piątku 20.04.2018 o godz. 09.00 publikujemy kolejny wpis z pytaniami.
2. W sobotę 21.04.2018 o 13.30 spotykamy się wszyscy w Famie w celu wyłonienia zwycięzcy głównej nagrody oraz innych upominków.
IV. Jeszcze raz o nagrodach:
1. Każdego dnia najszybsi zawodnicy otrzymują drobne upominki ufundowane przez sponsorów.
2. W sobotę wybierzemy zwycięzcę głównej nagrody. Jeśli dwie osoby lub więcej, otrzymają identyczną najwyższą liczbę punktów, główną nagrodę rozlosujemy spośród tychże osób. Spośród finalistów rozlosujemy również inne nagrody.
3. Nagrody głównej w postaci vouchera nie można przekazać innej osobie, ani też nie można jej zamienić na ekwiwalent pieniężny.
V. Postanowienia końcowe:
1. Regulamin znajduje się do wglądu w sekretariacie Gran Via, to jest w Białymstoku, przy ul. Lipowej 6 oraz na stronie internetowej Konkursu www.granvia.pl
2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu: biuro@granvia.pl
3. Złamanie ustaleń regulaminu konkursu przez uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w konkursie
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Nadesłane na konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.
6. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie konkursu, ale tylko w sytuacji, kiedy pojawią się nieprzewidziane przez nas okoliczności.

¡Que te diviertas y mucha suerte!