me encanta el arte urbano

Introducción

Somos Natalia, Elena, Paola y Ewa profesoras de Gran Vía
Este año, durante los Días Españoles vamos a tratar un tema apasionante, el arte urbano.

Va a ser un acercamiento a los artistas más relevantes y a sus obras. Con ello no solo queremos que los descubras, sino que te impliques y descubras tu lado más creativo.
A través de este juego podrás desarrollar tu creatividad mientras practicas tu español. Además, participando, puedes ganar numerosos premios, entre ellos, un curso de español en Gran Vía.

Comenzaremos el 1 de abril de 2019 a las 09:00 de la mañana!

¿Estás listo para la aventura? ¡Adelante, no te lo puedes perder!

ACTIVIDAD Final

¡¡¡Hola amigos, os presentamos la Actividad Final!!!
Esta actividad es la última actividad del juego y ahora no puedes completarla. La podrás completar el día 4, jueves, cuando termines todas las actividades del juego.

Recuerda, el juego empieza el lunes y en esta página web podrás ver las primeras actividades que ahora no aparecen.
Falta muy poco…despierta tu lado más creativo. Te esperamos 😀

Este año te presentamos desde el inicio la actividad final que solo vas a poder completar el día 4 cuando tienes todos los números y letras de un código secreto. Estos números y letras van a ser los premios por tus respuestas correctas y/o por la realización de las actividades llamadas „punto extra”.

Aquí abajo puedes ver la actividad final, qué nervios, ¿no?

Qué comience el juego entonces… 🙂

Has llegado hasta aquí, enhorabuena. Ahora introduce tu código en orden en google maps y completa el formulario que está debajo del mapa.

Wybierz właściwy formularz

Nagrody

  • Zwycięzca zabawy otrzyma 1 Voucher na semestralny kurs języka hiszpańskiego (60h) w roku akademickim 2019/2020.
  • 3 finalistów otrzyma upominki ufundowane przez sponsorów.
  • Każdego dnia zabawy najszybsza osoba otrzyma prezent ufundowany przez xufas.com.
  • Każdego dnia zabawy druga najszybsza osoba otrzyma T-shirt z logo DH2019.

Regulamin

I. Założenia wstępne:
1. Organizatorem konkursu jest Gran Via szkoła języka hiszpańskiego. Językiem konkursu jest język hiszpański.
2. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby uczące się hiszpańskiego jako języka obcego, z wyłączeniem nativos i lektorów Gran Via, którzy ten konkurs przygotowywali.
3. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy skorzystać z powyższego formularza. Studenci Gran Via mogą również zapisać się w sekretariacie szkoły.
4. W konkursie można wziąć udział przez cały czas jego trwania, tj. od 01.04.2019 do 04.04.2019 do godz. 23.59.
II. Co musisz wiedzieć:
1. Czas trwania konkursu: od 01.04.2019 do 04.04.2019.
2. Konkurs polega na poznawaniu street art’u i odpowiadaniu na pytania z nim związane.
3. Każdy dzień konkursu będzie publikowany o godz. 09.00 na naszej stronie i na fanpage. To seria pytań, na które należy przesłać odpowiedzi za pomocą udostępnionego formularza. Pamiętaj, aby za każdym razem podawać ten sam adres mailowy, który będzie Twoim identyfikatorem.
4. Udzielając odpowiedzi na każde pytanie otrzymasz fragment kodu, który ułożony w odpowiedniej kolejności, pozwoli udzielić odpowiedzi na finałowe pytanie.
5. Do konkursu możesz dołączyć w każdym momencie jego trwania. Jedyna niedogodność, to mniej czasu na znalezienie odpowiedzi na poszczególne pytania i brak możliwości wygrania nagród z każdego dnia. Wciąż jednak będziesz mieć szansę na wygranie nagrody głównej.
III. Ważne terminy:
1. Od poniedziałku 01.04.2019 do czwartku 04.04.2019 o godz. 09.00 publikujemy kolejny wpis z pytaniami.
2. W piątek 05.04.2019 o 17.00 spotykamy się wszyscy w Restauracji Kawelin w celu wyłonienia zwycięzcy głównej nagrody oraz innych upominków.
IV. Jeszcze raz o nagrodach:
1. Każdego dnia najszybsi zawodnicy otrzymują drobne upominki ufundowane przez sponsorów.
2. W piątek wybierzemy zwycięzcę głównej nagrody. Jeśli dwie osoby lub więcej, odpowiedzą prawidłowo na finałowe pytanie, główną nagrodę rozlosujemy spośród tychże osób. Spośród finalistów rozlosujemy również inne nagrody.
3. Nagrody głównej w postaci vouchera nie można przekazać innej osobie, ani też nie można jej zamienić na ekwiwalent pieniężny.
V. Postanowienia końcowe:
1. Regulamin znajduje się do wglądu w sekretariacie Gran Via, to jest w Białymstoku, przy ul. Lipowej 6 oraz na stronie internetowej Konkursu www.granvia.pl
2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu: arteurbano@granvia.pl
3. Złamanie ustaleń regulaminu konkursu przez uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w konkursie
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Nadesłane na konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.
6. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie konkursu, ale tylko w sytuacji, kiedy pojawią się nieprzewidziane przez nas okoliczności.

¡Que te diviertas y mucha suerte!